Isu Projek Perumahan Terbengkalai: Rumah Tak Siap, Wang Lesap, Pembeli Hiba

PROUUM ONLINE: 26 April, 2010.

Memiliki rumah idaman adalah impian setiap orang untuk melengkapi kehidupan malangnya, mereka sering dibelenggu dengan sikap pemaju yang melanggar perjanjian sehingga terpaksa menanggung kerugian dan mengundang pelbagai masalah. Projek-projek perumahan terbengkalai yang berlaku di Malaysia merupakan suatu masalah besar yang semakin berkudis dalam industri perumahan negara.

Pemulihan projek-projek ini juga sukar kerana masalah mendapatkan kerjasama dan persefahaman antara pihak pembeli-pembeli rumah, pemaju-pemaju, kontraktor-kontraktor, agensi kerajaan dan bank-bank yang terbabit. Dalam pemulihan projek perumahan terbengkalai adakalanya pemaju pemulih menghendaki satu perjanjian jual beli ditandatangani pembeli.

Pensyarah kanan, College of Law, Government and International Studies,Universiti Utara Malaysia (UUM COLGIS), Dr. Nuarrual Hilal Md. Dahlan berkata, perjanjian itu mengandungi terma-terma baru contohnya pembeli perlu menanggung kos pemulihan, tarikh baru bagi penyerahan pemilikan kosong, tempoh penyiapan baru, pembatalan ganti rugi kelewatan ke atas pemaju pemulih, pertukaran layout plan dan descripsi bangunan.

“Seringkali perubahan terma-terma perjanjian ini menyalahi terma-terma dalam perjanjian jual beli asal namun pembeli tiada pilihan kerana apa yang penting unit rumah dapat disiapkan dan akhirnya mereka tersepit,” ujarnya.

Menurutnya, masalah ini antaranya berpunca daripada kurang koordinasi antara Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Perancang (PBP), Pihak BerkuasaTempatan (PBT), Pihak Berkuasa Bangunan (PBB) dan Pihak Berkuasa Perumahan (PBP). Ujarnya, pemberimilikan tanah oleh PBN perlu mendapat pandangan daripada PBT, PBP, PBB, PBP dan agensi-agensi teknikal lain yang mana polisi dan jentera tersebut perlu dikoordinasikan, diselaras dan diseragamkan.

“Komposisi PBN perlu dirombak khususnya dalam hal pengurusan tanah dengan melibatkan ahli-ahli profesional daripada Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD), Jabatan Alam Sekitar (JAS), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), dan Jabatan Mineral dan Geo-sains,” ujarnya.

Tambahnya, penurunan kuasa PBN kepada Menteri Besar menurut Delegation of Powers Act 1956 sebagai kuasa mengesahkan urusan tanah dan pelbagai syarat perlu dimansuhkan bagi mengelakkan salah guna kuasa. Mengulas masalah yang timbul beliau berkata, terdapat segelintir pemaju yang tidak mempunyai lesen pemaju perumahan tetapi masih meneruskan projek perumahan mereka dan yang peliknya tiada pula tindakan undang-undang dan penguatkuasaan oleh pihak-pihak yang berkaitan.

“Ada pemaju yang melaksanakan pemajuan perumahan walaupun pelan bangunan belum diluluskan kerana permohonan untuk mendapatkan lesen pemaju, iklan dan permit jualan telah diluluskan oleh KPKT.

“Kesannya, walaupun pemaju boleh menjual unit-unit rumah tetapi selagi pelan bangunan masih belum lulus, pemaju tidak boleh melaksanakan sebarang pembinaan unit-unit rumah.

Namun katanya, terdapat kes-kes di mana unit-unit rumah sudah dijual kepada awam tetapi permohonan untuk pertukaran status tanah, pecah bahagi tanah dan kelulusan layout plan masih belum diperoleh.

“Dengan kata lain, penjualan hanya berlaku di atas kertas perjanjian sahaja, sedangkan perkara-perkara penting bagi memastikan rumah disiapkan belum selesai dan ini boleh mengakibatkan masalah kepada para pembeli rumah.

“Terdapat juga pemaju yang menjual unit-unit rumah kepada awam dan mengutip sejumlah besar wang deposit daripada para pembeli sedangkan permit iklan dan jualan masih belum diluluskan oleh Pengawal Perumahan (Ketua Setiausaha KPKT),” jelasnya.

Beliau berkata ketika membentangkan kertas kerja bertajuk “Masalah Perumahan Terbengkalai dan Langkah-langkah Menanganinya” dalam Bengkel Pengkomersilan Hasil Penyelidikan anjuran UUM COLGIS dengan kerjasama Kedah Sustainable Development Centre di Bilik Seminar, UUM COLGIS, semalam.

Dalam pada itu, beliau menyarankan kuasa diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) untuk mengambil alih projek perumahan terbengkalai.

“Sekiranya dana tidak mencukupi untuk menjana pemulihan projek perumahan terbengkalai, suatu undang-undang baru perlu diperkenalkan dengan mensyaratkan agar pemaju-pemaju pemohon mendapatkan insuran pemajuan perumahan seperti yang dilaksanakan di New South Wales, Australia,” ujarnya.

Tambahnya, suatu kuasa statutori perlu diberikan kepada KPKT bagi melantik pemaju pemulih untuk melindungi hak pembeli bagi melaksanakan pemulihan. “Sekiranya konsep bina dan jual dilaksanakan sepenuhnya, sudah tentu masalah projek perumahan terbengkalai tidak akan berlaku,” katanya lagi.

Justeru, beliau mencadangkan agar kerajaan sahaja yang menjadi pemaju berbekalkan dana yang mencukupi bagi melaksanakan ‘sistem bina dan jual’ sepertimana yang dilakukan oleh kerajaan Singapura melalui Housing & Development Board (HDB).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s